Onderwijskwaliteit

Met trots kunnen wij zeggen dat de Onderwijsinspectie tevreden is over het onderwijs op onze school.

Kijk! We volgen de ontwikkeling van uw kind

Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen via ons leerlingvolgsysteem. De kinderen van groep 1 en 2 observeren we met leer- en ontwikkelingslijnen. In groep 3 t/m 8 gebruiken we naast de methodegebonden-toetsen de toetsen van Cito. 

Het welbevinden van de kinderen wordt gevolgd via ZIEN! Dit is een leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Uitstroom

Hieronder volgt een overzicht van de adviezen voor het voortgezet onderwijs die wij hebben gegeven aan leerlingen van groep 8: 

2020-20212021-20222022-2023
PRO (praktijkonderwijs)21
VMBO B t/m K822
VMBO K t/m T44
VMBO T228
VMBO T/HAVO122
HAVO555
HAVO/VWO44
VWO354
Totaal aantal leerlingen252525

Meer informatie over de resultaten van ons onderwijs vindt u op www.scholenopdekaart.nl.