Onderwijskwaliteit

Met trots kunnen wij zeggen dat de Onderwijsinspectie tevreden is over het onderwijs op onze school.

Kijk! We volgen de ontwikkeling van uw kind

Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen via ons leerlingvolgsysteem. De kinderen van groep 1 en 2 observeren we met leer- en ontwikkelingslijnen. In groep 3 t/m 8 gebruiken we naast de methodegebonden-toetsen de toetsen van Cito. 

Het welbevinden van de kinderen wordt gevolgd via ZIEN! Dit is een leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Uitstroom

Hieronder volgt een overzicht van de adviezen voor het voortgezet onderwijs die wij hebben gegeven aan leerlingen van groep 8: 

2019-20202020-20212021-2022
PRO (praktijkonderwijs)121
VMBO B t/m K682
VMBO K t/m T544
VMBO T822
VMBO T/HAVO212
HAVO555
HAVO/VWO4
VWO335
Totaal aantal leerlingen303025

Meer informatie over de resultaten van ons onderwijs vindt u op www.scholenopdekaart.nl.