Veilige school

Kijk! Wij vinden een veilige school erg belangrijk

Een klimaat, waarin kinderen zich prettig en veilig voelen. Hierin komt de aandacht voor elkaars behoeften en het respecteren van andere kinderen sterk naar voren. Bijvoorbeeld tijdens de lessen en de individuele gesprekken tussen de leerkracht en het kind. 

Naast de leerkrachten zijn er ook twee intern begeleiders en is er een gedragsspecialist, een aandachtsfunctionaris en een interne vertrouwenspersoon aanwezig op school. 

Gedragsspecialist

Onze gedragsspecialist bezoekt elk jaar alle groepen waarbij ze (passend bij de leeftijd van de kinderen) bespreekt hoe je op een duidelijke en rustige manier je grenzen aan kan geven en moet respecteren van een ander. Ook bespreekt ze wat de kinderen kunnen doen als ze gepest worden, of als ze zien dat een ander kind gepest wordt. 

Aandachtsfunctionaris

De aandachtsfunctionaris beschikt over kennis van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij adviseert en begeleidt de leerkrachten over samenwerking met ouders omtrent de meldcode en leerlingenzorg. Zij voert gesprekken met ouders en draagt zorg voor de procesbegeleiding bij een eventuele melding. 

Interne vertrouwenspersoon

 De belangrijkste taak van de interne vertrouwenspersoon is het ondersteunen van de ouders/verzorgers of collega’s die een melding willen doen van een klacht/zorg. 

Infographic Sociale Veiligheid