Onze school

Missie

Kijk! op de Westerschool ontdekken we samen de wereld!

Visie op het kind

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en leren. Daarom dagen wij kinderen en onszelf uit  door veelzijdigheid in leren: sociaal-emotioneel, cognitief, bewegend, spelend, onderzoekend en creatief. Dit kan alleen SAMEN. Samen met kinderen, als krachtig team en natuurlijk met ouders.
Plezier, kansengelijkheid en veiligheid zijn voor ons belangrijke voorwaarden. Ons belangrijkste doel is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen die met zelfvertrouwen de wereld leren begrijpen, waardoor zij stevig in de samenleving staan.

Onze identiteit

Op de Westerschool vinden we het belangrijk dat ieder kind zichzelf mag en kan zijn. Vanuit onze christelijke identiteit zien we ieder kind als uniek en talentvol. Onze missie is om samen met de ouders de door God gegeven talenten te ontwikkelen, te stimuleren en uit te breiden. In een veilige omgeving bereiden we zo elk kind voor op de toekomst.