Onze school

Kijk! Dit is onze missie

Op de Westerschool vinden we het belangrijk dat ieder kind zichzelf mag en kan zijn. Vanuit onze christelijke identiteit zien we ieder kind als uniek en talentvol. Onze missie is om de door God gegeven talenten, samen met de ouders, te ontwikkelen, te stimuleren en uit te breiden. In een veilige omgeving bereiden we zo elk kind voor op de toekomst. 

Visie op het kind

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier leren en naar school komen. Daarom dagen wij onze leerlingen en ons zelf uit door op allerlei manieren te leren: cognitief, bewegend, onderzoekend, creatief en sociaal – emotioneel. Dit kan alleen SAMEN. Samen met leerlingen, als krachtig team en natuurlijk met ouders. Plezier en veiligheid zijn hierbij belangrijke voorwaarden met als belangrijkste doel dat leerlingen/ kinderen zich ontwikkelen als mooie en gelukkige mensen die met zelfvertrouwen de wereld leren begrijpen waardoor zij stevig kunnen staan in de samenleving.

Visie op samenwerken

Eén van de belangrijkste pijlers van onze school is het samenwerken. Wij leren de kinderen vaardigheden, waarmee ze van elkaars talenten kunnen leren en hiermee hun eigen kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen. 

Visie op zorg

Wij streven ernaar dat elke leerling krijgt wat het nodig heeft. De leerkrachten stemmen hun aanbod af op de onderwijsbehoefte van de kinderen.