Communicatie

We hechten veel belang aan een goed contact met u als ouders. We willen u zo goed mogelijk informeren over de vorderingen van uw kind en over de gang van zaken op school. 

 

Oudergesprek

Ouders kennen hun kind het allerbeste en de leerkrachten hebben de kennis van de ouders nodig om voor het kind de goede aanpak te kiezen en het onderwijs af te stemmen op de behoeften van het kind. Wanneer u of wij over uw kind wilt/willen praten, dan maken we daarvoor een afspraak. Uiteraard mag u ook vragen om een gesprek. Om dit te doen kunt u voor of na schooltijd even de school binnenlopen, een mailtje sturen of telefonisch contact opnemen met de leerkracht.

In een schooljaar hebben wij een aantal vaste momenten ingepland. Tijdens de gesprekken worden de portfolio's besproken. Daarin zitten de resultaten van toetsen en verslagen van de kind-gesprekken.

  • In september wordt u uitgenodigd voor een gesprek, waarbij we u vragen om de leerkracht van uw kind dat schooljaar te vertellen over uw kind. We noemen dit ‘het oudervertelgesprek’. Uiteraard mag uw kind zelf ook mee tijdens dit gesprek
  • In november vindt het eerste kind-in-beeld-gesprek plaats. Daarin staat de sociaal emotionele ontwikkeling centraal. 
  • Het volgende kind-in-beeld-gesprek vindt plaats in januari/februari.
  • Het laatste gesprek is aan het eind van het schooljaar.

 

Social Schools

In een beveiligde omgeving kunt u volgen wat uw kind zoal meemaakt in de groep. Daarvoor is Social Schools ingevoerd. Als ouder kunt u inloggen in Social Schools. Er is ook een app beschikbaar voor uw smartphone of tablet. Leerkrachten proberen regelmatig foto’s van activiteiten van de kinderen te plaatsen. Door het inloggen bent u ervan verzekerd dat de foto’s van uw kind nooit openbaar zijn.

Hebt u vragen hierover? Mail ze naar westeradministratie@d4w.nl

 

Nieuwsbrief

Een belangrijk informatiemiddel voor ouders en kinderen is de nieuwsbrief die eens per 2 à 3 weken uitkomt, de Westerschoolnieuwsbrief. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. Mocht u geen mailadres hebben, dan krijgt u een papieren versie.

 

Facebook en Instagram

Binnenkort kunt u de Westerschool ook volgen via Facebook en Instagram.