Communicatie

We hechten veel belang aan een goed contact met u als ouders. We willen u zo goed mogelijk informeren over de vorderingen van uw kind en over de gang van zaken op school. Het is stimulerend voor kinderen als ze merken dat ouders en leerkrachten hun vorderingen waarderen en allerlei zaken van school met elkaar bespreken.

Er zijn verschillende manieren waarop we mondeling, digitaal en schriftelijk met u communiceren. We zetten de belangrijkste hieronder op een rijtje.

Leerjaar 1

Elke eerste maandag van de maand kunnen ouders van kinderen die instromen in leerjaar 1 na schooltijd kennismaken met de leerkracht van hun kind. U krijgt hiervoor een uitnodiging.

In leerjaar 1 wordt er aan het begin van het schooljaar een spelochtend gehouden, waarbij u onder andere onder schooltijd ook een les bijwoont in de klas van uw kind.

Leerjaar 2

In leerjaar 2 organiseren we aan het begin van het schooljaar een ochtend voor ouders waarin de taalontwikkeling behandeld wordt. Hierbij krijgt u informatie over de taalactiviteiten en het voorbereidend lezen in leerjaar 2.

Leerjaar 3

In leerjaar 3 organiseren we ook aan het begin van het schooljaar een moment waarop de ouders mogen kijken in de klas en daarna voorlichting krijgen over het leren lezen.

Leerjaar 8

De leerkracht van leerjaar 8 nodigt u uit voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs, in het begin van het schooljaar en in februari als de aanmelding voor het voortgezet onderwijs gedaan moet worden.

10-minutengesprekken

Aan het begin van het schooljaar is er een 10-minutengesprek. Een gesprek van 10 minuten is kort, maar meestal toch voldoende.

Het doel van dit gesprek is om kennis te maken met de leerkrachten van de klas, te bespreken wat er is overgedragen over het kind en wat u of de leerkracht verder nog wil bespreken. Op deze avond krijgt u op papier mee hoe de praktische en organisatorische zaken geregeld zijn in de groep.

In november is er een 10-minutengesprek, waarin de sociale ontwikkeling en het welbevinden van uw kind wordt besproken. Als er opvallende zaken zijn in de leerontwikkeling worden deze eventueel ook op dit moment besproken.

In februari krijgt u het eerste rapport. Dit rapport wordt toegelicht in een 10-minutengesprek.

Voor de zomervakantie krijgen de kinderen het tweede rapport mee naar huis. Op afspraak kan er over dit rapport nog een gesprek plaatsvinden.

Maak zelf een afspraak

Als er, buiten deze vaste momenten, redenen zijn voor u om contact op te nemen met de leerkracht of anderen in de school, aarzelt u dan niet en maak een afspraak. Andersom doen wij dat ook.

Ouderavonden

Voor ouders van leerlingen in alle groepen organiseren we algemene ouderavonden waarop een onderwerp rond opvoeding en onderwijs centraal staat.

Huisbezoek

In leerjaar 1 krijgt u thuis een bezoekje van de leerkracht. Vanaf groep 2 t/m 6 is dit om het jaar.

Social Schools

In een beveiligde omgeving kunt u volgen wat uw kind zoal meemaakt in de groep. Daarvoor is Social Schools ingevoerd. Als ouder kunt u inloggen in Social Schools. Er is ook een app beschikbaar voor uw smartphone of tablet. Leerkrachten proberen regelmatig foto’s van activiteiten van de kinderen te plaatsen. Door het inloggen bent u ervan verzekerd dat de foto’s van uw kind nooit openbaar zijn.

Hebt u vragen hierover? Mail ze naar westeradministratie@d4w.nl

Nieuwsbrief

Een belangrijk informatiemiddel voor ouders en kinderen is de nieuwsbrief die eens per 2 à 3 weken uitkomt, de Westerschoolnieuwsbrief. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. Mocht u geen mailadres hebben, dan krijgt u een papieren versie.