In gesprek met elkaar

Samenwerken met ouders vinden wij belangrijk. De betrokkenheid van ouders bij de school is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Ouders kennen hun kind het allerbeste en de leerkrachten hebben de kennis van de ouders nodig om voor het kind de goede aanpak te kiezen en het onderwijs af te stemmen op zijn of haar behoeften.

Samenwerken met de ouders doen we onder andere door:

  • hen in september te laten kennismaken met de nieuwe leerkracht (-en).
  • leerkrachten gesprekken te laten houden met ouders, in ieder geval in november en in januari.
  • regelmatig contact met elkaar te hebben. Dit kan zowel op initiatief van de leerkracht als op initiatief van de ouders. Ouders zijn welkom op school.
  • een directie die goed te benaderen is. Ouders kunnen hier altijd terecht met vragen of opmerkingen.
  • de Koffieochtenden. Op dinsdag- en donderdagmorgen staat om 8.30 uur de koffie klaar voor ontmoeting tussen ouders.
  • de schoolraad en de medezeggenschapsraad, waarin ouders meedenken over de kwaliteit van het onderwijs en de identiteit van de school.
  • de activiteitencommissie. Die wordt gevormd door ouders die meehelpen bij het versieren van de school en het organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, de Jeugdavondvierdaagse, Kerst en Pasen.
  • hulp bij uitstapjes. Bij buitenschoolse activiteiten vragen we altijd aan de ouders of zij de kinderen willen begeleiden. Dit is veilig en gezellig.

Tevredenheidsonderzoek

Eens in de 2 jaar houden we een tevredenheidsonderzoek onder ouders. Het laatste onderzoek vond plaats in het voorjaar van 2019.