Helpen op school

Veel extra (buitenschoolse) activiteiten zijn erg leuk, maar vragen meer hulp dan een leerkracht alleen voor elkaar krijgt. Dan wordt aan u als ouders gevraagd of u mee kunt gaan of op een andere manier kunt helpen. Uw betrokkenheid bij deze activiteiten is onmisbaar voor de school en is heel motiverend voor uw kind!

Hulpouders

In de onder- en middenbouw regelt de zogeheten klassenouder vaak de hulp. Zij of hij zorgt voor de organisatie van de activiteiten en neemt contact op met andere hulpouders.

Activiteitencommissie

Er is op school ook een activiteitencommissie. Deze houdt zich bezig met de organisatie van verschillende activiteiten voor kinderen zoals de Sinterklaasviering, de kerst- en lenteversiering van de school en de (jeugd)avondvierdaagse. Bovendien helpen de ouders in deze commissie tijdens de diverse inloopavonden die een aantal keer per jaar voor alle ouders gegeven worden.

Voor informatie over de activiteitencommissie kunt u contact opnemen met de schooladministratie.

Verkeersouders

U kunt zich ook opgeven om verkeersouder te worden bij Veilig Verkeer Nederland. Samen met andere verkeersouders, de schooldirectie en de MR maakt u dan plannen voor een verkeersveilige omgeving en goed verkeersonderwijs. Uiteraard is er gratis deelname aan bijeenkomsten en workshops voor VVN ouders in onze regio mogelijk.

Inventarisatie

We inventariseren regelmatig welke ouders ons kunnen en willen helpen bij werkzaamheden, zowel bij het lesgeven als bij de meer huishoudelijke klussen in en rond de school.

Denkt u dat u iets voor de school kunt betekenen, dan horen we dat graag van u.