Leerlingen denken mee

Leerkrachten houden van tijd tot tijd een gesprek met elk kind, om hen te betrekken bij het leerproces en goed aan te kunnen sluiten bij hoe ze zich voelen.

De school betrekt leerlingen van de leerjaren 7 en 8 bij het positieve en veilige klimaat door hen Westerwacht te maken. Westerwachten zien erop toe dat leerlingen aardig met elkaar omgaan op het schoolplein.

Tevredenheidsonderzoek

Eens in de 2 jaar houden we een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen van de leerjaren 5 t/m 8.  De belangrijkste uitkomst van het laatste onderzoek was dat leerlingen leerlingen tevreden zijn over de sfeer op school. Ze vinden dat er goed uitgelegd wordt door de juffen en de meesters. Wel zouden de kinderen het leuk vinden als ze meer mogen samenwerken. Hier gaan we aan werken. Daarnaast geven kinderen aan dat ze wel willen meedenken over het maken van schoolregels bijvoorbeeld. Dit vinden we een goed idee.