Medezeggenschapsraad

Onze medezeggenschapsraad (MR) heeft een adviserende en controlerende rol bij verschillende onderdelen van het schoolbeleid. Ook is onze MR vertegenwoordigd in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van stichting De Vier Windstreken, ons bestuur. Bij een aantal zaken heeft hij instemmingsrecht. Ook allerlei zaken op het gebied van de schoolorganisatie zijn onderwerp van gesprek in de vergaderingen.

Samenstelling

In de MR van onze school zitten 4 personeelsleden en 4 vertegenwoordigers van de ouders. De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders. Alle ouders van de school die de uitgangspunten van de school onderschrijven of respecteren, kunnen zich kandidaat stellen voor de MR. U kunt hierover meer informatie krijgen bij de schoolleiding of bij de leden van de MR.

Contact

Hebt u vragen over de medezeggenschapsraad of opmerkingen over de gang van zaken op school, aarzel dan niet om contact op te nemen met de MR-leden. Hun namen staan in de jaarbijlage.

Inzien notulen

Wilt u de notulen inzien, dan kunt u die opvragen via het e-mailadres m.r@d4w.nl