Ouderbijdrage 

Op onze school hebben we een Ouderfonds voor extra uitgaven die niet betaald kunnen worden uit het leermiddelenbudget dat we van de overheid krijgen. Uit dit fonds betalen we onder andere extra materiaal in de klas, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering en de Paasmaaltijd. Ook het uitstapje in de kleuterklassen en de excursies worden betaald uit het Ouderfonds.

Alleen voor het kamp van groep 8  vragen we een aparte bijdrage.

De bijdrage aan het Ouderfonds is vrijwillig, maar we gaan ervan uit dat ouders willen meebetalen aan de activiteiten waaraan hun kinderen deelnemen. In bijzondere gevallen is een aangepaste betalingsregeling mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met de directie.

Momenteel gaan we uit van een jaarlijkse bijdrage van € 40,- per kind. In oktober ontvangt u van de administratie een verzoek tot betaling per bank. Indien gewenst kunt u de bijdrage ook contant betalen bij de administratie of de directie.