Reclame en sponsoring

Als school die – net als alle andere scholen in Nederland – moet werken met een krap budget, is de Westerschool geïnteresseerd in mogelijkheden om het budget te vergroten. Dit zijn een aantal manieren.

Materiaal en hulp door ouders

U kunt ons helpen met materialen voor handvaardigheid, restanten blanco papier, textiel en dergelijke. Ook uw hulp vanuit uw (beroeps)deskundigheid is welkom.

(Beperkt) Reclame maken

Met commerciële activiteiten zijn we over het algemeen terughoudend, zeker als daarvoor een tegenprestatie van de school of de kinderen verlangd wordt. Incidenteel, bijvoorbeeld bij een fancy fair, maken we reclame voor bedrijven die prijzen ter beschikking stellen of attracties voor kinderen sponsoren.

Alleen als we vinden dat het in het belang van de leerlingen is, geven we folders en dergelijke aan hen mee.