Schoolraad

De Westerschool heeft een schoolraad waar ouders zitting in hebben. In de schoolraad wordt meegedacht over de gang van zaken op school en de toekomst. Een belangrijk onderwerp van gesprek is de christelijke identiteit van de school. De schoolraad functioneert als een adviesorgaan en klankbord voor de directie, want als geen ander weten de ouders en verzorgers immers wat er gaande is rond de school en in de woonomgeving.

 

Samenstelling

De schoolraad bestaat uit minimaal 4 en maximaal 7 personen. De leden rouleren in principe eens per vier jaar.

 

Contact

Hebt u vragen over de schoolraad dan kunt u uiteraard één van de leden aanspreken.