Binnen en buiten

In ons schoolgebouw aan de Jacob van Lennepkade in Gouda hebben we  16 lokalen, een gemeenschappelijke ruimte, een speellokaal en verschillende kleinere ruimtes. We hebben 280 leerlingen (oktober 2018). Het gebouw is nu ingedeeld in 4 units, een peuterspeelzaal en een BSO.

Geschiedenis van het gebouw

Het gebouw bestaat uit twee delen. Het oudste deel werd in 1932 in gebruik genomen. In de jaren ’50 van de vorige eeuw is de school uitgebreid met 9 lokalen.
In 1993 is het gebouw gerenoveerd en opnieuw uitgebreid. Sinds 2010 beschikken we ook op de zolder over lesruimtes.

Plein

Rondom de school ligt een ruim plein. Het deel voor unit 1a en 1b ligt afgeschermd achter het gebouw. Het plein is openbaar terrein en is in 2014 helemaal vernieuwd. Een heerlijke plek om te spelen.

Op de fiets

Voor de leerlingen die verder van school wonen dan de Aernout Drostkade, Da Costakade, Prins Hendrikstraat, Westerkade en Reigerstraat zijn er op twee plekken fietsenrekken beschikbaar. Doordat de meeste kinderen lopend naar school komen, houden we veel ruimte op het plein om te spelen.

Gymzaal

Kinderen van unit 1 bewegen in ons speellokaal en buiten. Voor de kinderen van unit 2 en 3 zijn de lessen bewegingsonderwijs in de nieuwe Gymzaal Korte Akkeren, Gerard Leeustraat 2. Op dinsdag maken we nog gebruik van de gymzaal aan de Snoystraat.

Arbo
Stichting De Vier Windstreken, ons schoolbestuur, kent een veiligheids- en arbobeleid dat regelmatig met het personeel wordt besproken.

De brandweer beoordeelt periodiek ons schoolgebouw op veiligheid. In elke klas zijn een calamiteitenplan en vluchtroute aanwezig. Die bespreken we aan het begin van het schooljaar met de kinderen. We houden dan ook een ontruimingsoefening. Een aantal collega’s is gecertificeerd BedrijfsHulpVerlener (BHV’er).