Kinderkabinet

Een kinderkabinet bestaat uit een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van onze school, die zich inzetten voor een goede en prettige gang van zaken op de school.

Met een kinderkabinet bevorderen we de betrokkenheid van leerlingen bij onze school. En tevens willen we ook actief burgerschap stimuleren. Actief burgerschap is het nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die van algemeen belang zijn. Maar ook het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je namens anderen spreekt en handelt. Met een kinderkabinet leren we kinderen met dit principe om te gaan. Door het oprichten van een kinderkabinet kunnen leerlingen samen op een democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken.

 

Kinderkabinet schooljaar 2021-2022

Dit schooljaar bestaat het kinderkabinet uit Davy en Vian uit groep 6, Beint en Soraya uit groep 7 en Daan en AnneFloor uit groep 8.

Het kinderkabinet staat onder leiding van een leerkracht; Margret Boere