Onderwijsconcept

 

Op de Westerschool wordt er een stevige basis gelegd in de basisvaardigheden: taal, lezen, rekenen, begrijpend lezen en schrijven. Deze basisvaardigheden gebruiken de kinderen bij het aangaan van de uitdagingen, ze passen het geleerde toe!

Een breed aanbod is aanwezig waarbij kinderen zich kunnen ontwikkelen in expressie (tekenen, handvaardigheid, muziek, drama) en in algemene kennis (techniek, burgerschap, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur), daarnaast is er tijd en ruimte om te bewegen en te spelen (motorische ontwikkeling, spelinzicht, samenspelen).

Niet alleen het resultaat is belangrijk op de Westerschool, maar ook het leerproces. We leren kinderen zelf dingen te onderzoeken, waardoor ze probleemoplossend gaan denken. We creëren veel gelegenheid om samen te werken. We helpen de kinderen om steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen werk.