Onderwijskwaliteit

 

De Onderwijsinspectie is tevreden over het onderwijs op onze school. De Westerschool valt onder het basistoezicht.

 

Toetsen

Op de Westerschool volgen we de ontwikkeling van de kinderen via ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Naast de methodegebonden-toetsen gebruiken we toetsen van Cito.

Het welbevinden van de kinderen wordt gevolgd via ZIEN!, een leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ons advies over welk niveau van voortgezet onderwijs het beste aansluit bij de werk- en leerprestaties van het kind, baseren we op de gegevens van het leerlingvolgsysteem en onze eigen waarnemingen.

 

Uitstroom

De adviezen voor het vervolgonderwijs die we de laatste jaren aan leerlingen van groep 8 gaven waren:

  2018-2019 2019-20202020-2021
PRO (prakijkonderwijs)312
VMBO B t/m K 668
VMBO K t/m T454
VMBO T782
VMBO T/HAVO 21
HAVO755
HAVO/VWO1 5
VWO5 33
Totaal aantal leerlingen 333030

 

Meer informatie

Meer informatie over de resultaten van ons onderwijs vindt u op de website www.scholenopdekaart.nl