Onderwijskwaliteit

De Onderwijsinspectie is tevreden over het onderwijs op onze school. De Westerschool valt onder het basistoezicht.

We doen mee aan een pilot van de inspectie om een andere manier van scholen beoordelen te vinden. Na het inspectiebezoek dat daarvoor plaatsvond op 1 september 2015 kreeg onze school een positieve beoordeling. De inspecteur was enthousiast over alle ontwikkelingen bij ons.

De gemiddelde Citoscore voor de eindtoets in groep 8 was in 2015 531,9 (Bron: RTL Nieuws).

Toetsen

Op de Westerschool volgen we de ontwikkeling van de kinderen via ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. We gebruiken diverse toetsen van Cito voor alle groepen (methodegebonden en niet-methodegebonden) en aanvullend voor de groepen 1 en 2 de peilkaarten van GOVK, aangevuld met de SLO-doelen. De resultaten hiervan vormen de basis van de rapporten.

Het welbevinden van de kinderen wordt gevolgd via ZIEN!, een leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ons advies over welk niveau van voortgezet onderwijs het beste aansluit bij de werk- en leerprestaties van het kind, baseren we op de gegevens van het leerlingvolgsysteem en onze eigen waarnemingen.
Als tweede objectieve gegeven, gebruiken we de uitslag van de centrale eindtoets basisonderwijs, die we in groep 8 doen via Route 8.

Uitstroom

De adviezen voor het vervolgonderwijs die we de laatste jaren aan leerlingen van groep 8 gaven waren:

  2013  2014 2015 
LWOO (Leerwegondersteunend onderwijs
VMBO Kader/Beroeps
VMBO Theoretisch15 10 
HAVO
VWO
Totaal aantal leerlingen36 32 29 

Meer informatie

Meer informatie over de resultaten van ons onderwijs vindt u op de website www.scholenopdekaart.nl