Passend onderwijs

Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat daarbij om zowel lichte als zware ondersteuning. Voorbeelden zijn extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Mocht dat nodig zijn kunnen we hiervoor een arrangement aanvragen. Dit gaat in overleg met externe deskundige(n).

Het overleg met een externe deskundige en/of hulpverlener gebeurt nadat u als ouders hierover bent ingelicht en uw toestemming hebt gegeven voor nader onderzoek.

In de meeste gevallen kunnen we de leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte zelf de vereiste hulp bieden en doen externe deskundigen aanbevelingen voor de inhoud van het uit te voeren handelingsplan. Incidenteel voeren zij zelf de hulp uit. Wat we wel en niet kunnen aan hulp aan de kinderen staat in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school:

 

Mochten we binnen de school een kind geen juiste hulp kunnen bieden, dan kan een kind verwezen worden naar het speciaal (basis) onderwijs. In de meeste gevallen verwijzen we naar de speciale basisschool Park en Dijk aan de Winterdijk.

Ook kan het kind verwezen worden naar een clusterschool voor speciaal onderwijs. Natuurlijk gaat dit alles in overleg met ouders.

De Westerschool is aangesloten bij het Samenwerkingsverband PO Midden-Holland