Samen met anderen in de wijk

De Westerschool werkt samen met verschillende instanties.

Bijvoorbeeld met:

  • De Brede School Gouda: regelmatig doen we mee met activiteiten die door De Brede School worden aangeboden onder schooltijd. 
  • Quadrant Kindercentra. Deze kinderopvangstichting heeft in ons gebouw peuterspeelzaal Pino. Hierdoor is het gebouw voor de jonge kinderen al een bekende en veilige plek. De buitenschoolse opvang (bso) van Quadrant heeft eveneens een plek in ons gebouw.
  • Bibliotheek ‘de Biep’. Alle groepen gaan regelmatig naar de Biep voor activiteiten rond lezen. Ook mogen kinderen er boeken lenen en meenemen naar school om te lezen.
  • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
  • Schoolmaatschappelijk werk
  • Logopediepraktijk Korte Akkeren