Schakelklas

We hebben schakelgroepen met kinderen vanuit leerjaar  2, 4 en 5 voor kinderen die meer taal nodig hebben. Per schakelgroep zijn er 6 tot 12 kinderen die 8 uur per week extra aan het werk gaan met taal, begrijpend luisteren, begrijpend lezen en woordenschat. De activiteiten doen zij in de unit. Ook gaan zij regelmatig met de leerkracht naar buiten om in "de echte wereld" woorden te leren kennen.