Sociale veiligheid

We streven op school naar een klimaat waarin kinderen zich prettig en veilig voelen, waarbij we aandacht hebben voor elkaars ervaringen en behoeften en respect hebben voor elkaars gedachten en overtuigingen. In lessen en in individuele gesprekken besteden de leerkrachten aandacht aan de omgang met elkaar.

Naast de leerkrachten hebben wij op school een gedragsspecialist, aandachtsfunctionaris en intern vertrouwenspersoon die allen een bijdrage leveren aan het bevorderen van de sociale veiligheid.

 

Gedragsspecialist

De gedragsspecialist bezoekt elk jaar alle groepen waarbij ze (passend bij de leeftijd van de kinderen) bespreekt hoe je op een duidelijke en rustige manier je grenzen aan kan geven en moet respecteren van een ander.Ook bespreekt ze wat de kinderen kunnen doen als ze gepest worden, of als ze zien dat een ander kind gepest wordt.

Het kan zijn dat in overleg met de ouders en de leerkracht besloten wordt dat de gedragsspecialist extra gesprekjes met een leerling heeft om bijvoorbeeld dit kind “sterker in zijn schoenen te laten staan”. 

Op de Westerschool is Ineke Swart de gedragsspecialist.

 

Aandachtsfunctionaris (AF)

De aandachtsfunctionaris beschikt over kennis van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij adviseert en begeleidt de leerkrachten over samenwerking met ouders omtrent de meldcode en leerlingenzorg. Zij voert gesprekken met ouders en draagt zorg voor de procesbegeleiding bij een eventuele melding. 

Op de Westerschool is Ineke Swart de aandachtsfunctionaris.

 

Interne vertrouwenspersoon

De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is het opvangen en ondersteunen van de ouders/ verzorgers of collega’s die een melding willen doen van een zorg/klacht.

Op de Westerschool is Anouk van Osnabrugge de interne vertrouwenspersoon.