Sociale veiligheid

We streven op school naar een klimaat waarin kinderen zich prettig en veilig voelen, waarbij we aandacht hebben voor elkaars ervaringen en behoeften, en respect hebben voor elkaars gedachten en overtuigingen. In lessen en in individuele gesprekken besteden we aandacht aan de omgang met elkaar.

Lessen in sociale vaardigheid

We gebruiken de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’ voor lessen aan alle kinderen om sociaal vaardig te worden. We doen ook activiteiten in de groepen om pesten te voorkomen.. Kinderen mogen leren om op een positieve manier voor zichzelf op te komen.

Onze vertrouwenspersoon bezoekt aan het begin van elk schooljaar de groepen. Ze vertelt de kinderen dat ze altijd bij haar terecht kunnen. Ook bespreekt ze wat de kinderen kunnen doen als ze gepest worden, of als ze zien dat een ander kind gepest wordt.

Speciale trainingen

Er zijn kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. De gedragsspecialist op onze school biedt deze kinderen extra ondersteuning met behulp van SIJS-trainingen. SIJS staat voor 'Sterk in je Schoenen'.

Grote SIJS
De10 lessen worden 2 x per jaar aangeboden. Ze vinden onder schooltijd plaats in een groepje van 6 kinderen en 2 vaste begeleiders. De kinderen krijgen door middel van oefeningen, spelletjes en gesprekjes een extra steuntje in de rug wat betreft sociale vaardigheden en weerbaarheid.

Kleine SIJS
Voor de jonge kinderen van groep 2 t/m 3 wordt een voorbereidende sociale vaardigheidstraining gegeven. De 6 kinderen oefenen spelenderwijs met het herkennen en omgaan van de basisemoties: boos, bang, blij en verdrietig. Ook deze 10 lessen worden 2 x per jaar aangeboden onder schooltijd.

SIJS voor schoolverlaters
Voor de schoolverlaters (groep 8) is er een speciaal programma om hen voor te bereiden en te begeleiden bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Meestal bestaat de groep uit ongeveer 12 à 13 kinderen. Er worden 10 lessen onder schooltijd aangeboden.

Pestprotocol

Elk kind wordt wel eens geplaagd en veel kinderen plagen zelf wel eens een beetje. Maar dat is heel wat anders dan (bijna) voortdurend het mikpunt van pesterij zijn. Onze leerkrachten zijn hier alert op. We bespreken dit gedrag zowel met de pester(s) en zijn of haar ouder(s) als met de kinderen die gepest worden. Maar we praten er ook over met de rest van de klas, omdat ook de kinderen die toekijken, medeverantwoordelijk zijn voor de situatie in een groep.

We zullen klachten over pesten altijd heel zorgvuldig behandelen! (zie ook de pagina over de klachtenregeling)

Het bovenstaande is uitgebreid beschreven in het pestprotocol dat op school aanwezig is.