Stages

De Westerschool is stageschool voor studenten van verschillende lerarenopleidingen voor het basisonderwijs (de ‘pabo’). De studenten moeten in en buiten de klas uiteenlopende opdrachten uitvoeren, waarbij het vooral gaat om het lesgeven aan de kinderen. Het kan dus zijn dat uw kind lessen krijgt van een stagiaire die begeleid wordt door de leerkracht van de klas. De leerkracht blijft altijd eindverantwoordelijk voor het onderwijs in de groep.

Wij hebben een opleidingsovereenkomst met de Marnix Academie in Utrecht maar het kan ook voorkomen dat we studenten van andere opleidingen verwelkomen.

 

Andere stages

Voor de MBO opleiding tot onderwijsassistent (SPW) hebben wij ook enkele stageplekken. Deze onderwijsassistenten kunnen zowel in de onder- midden of bovenbouw worden ingezet om veel praktijkervaring op te doen