Stages

De Westerschool is stageschool voor studenten van verschillende lerarenopleidingen voor het basisonderwijs (de ‘pabo’). De studenten moeten in en buiten de klas uiteenlopende opdrachten uitvoeren, waarbij het vooral gaat om lesgeven aan kinderen. Het kan dus zijn dat uw kind lessen krijgt van een stagiaire. Hun werk valt onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht.

LIO-stage

In het laatste jaar van de opleiding moet een student gedurende ongeveer drie maanden meerdere dagen per week lesgeven in een groep of een deel van de groep. Het gaat dan meestal om een zogeheten LIO-stage. LIO staat voor Leraar In Opleiding. De studenten die bijna afgestudeerd zijn, doen op deze wijze nog tijdens de opleiding hun eerste langdurige praktijkervaring op.

Hoewel de studenten functioneren als volwaardige leerkrachten is er steeds overleg met de groepsleerkracht. Die blijft uiteraard de eindverantwoordelijkheid dragen.

Gecertificeerde partnerschool

Voor de Marnixacademie in Utrecht, een van de pabo’s waarmee we samenwerken, zijn we een gecertificeerde partnerschool. Dit wil zeggen dat we voldoen aan de kwaliteitscriteria van Partners in Opleiding en Ontwikkeling.

Andere studenten

Ook studenten van andere opleidingen komen bij ons stagelopen om praktijkervaring op te doen, als dit past binnen ons onderwijs.