Brede school

De Westerschool participeert, samen met de andere basisscholen – De Goudakker en De Kas (Korte Akkeren School) - en de peuterspeelzalen uit de wijk, in de Brede school Korte Akkeren.

De Brede school richt zich op het verbeteren van de ontwikkelingskansen van kinderen, zowel op school, in het gezin, in de wijk, als in de vrije tijd. Daartoe is een netwerk opgericht van onderwijs, sport, zorg en welzijn rond kinderen en hun gezinnen met als doel de (sociale) competentie van kinderen en hun actieve deelname aan de samenleving te bevorderen. Er worden buitenschoolse activiteiten georganiseerd in de vorm van sport, spel, muziek en drama. Regelmatig kunnen de kinderen onder schooltijd kennismaken met de verschillende activiteiten. Ze doen dan een ‘bredeschoolles’ met hun eigen groep.

Aanmelden voor activiteiten

Informatie van de Brede school wordt via de nieuwsbrief en op posters op het bord in de grote hal bekendgemaakt. Bij de ingang naar de administratie vindt u de Bredeschool-brievenbus voor het aanmelden van de naschoolse activiteiten.
Ga voor het actuele aanbod naar de website van de Brede School Gouda.

Voor de Westerschool zijn Agnes Dreier en  Els van der Pool de contactpersonen voor de Brede school Korte Akkeren.