Kennismaken en aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden, neem dan contact op met de directeur Agnes Dreier. Wij vinden het prettig de inschrijving te doen onder schooltijd in het bijzijn van de nieuwe leerling. Tijdens een rondleiding krijgen u en uw kind dan al vast een indruk van de onze school. De inschrijving van jongste kleuters doen we bij voorkeur snel na de derde verjaardag.

Bewust kiezen

We zijn een christelijke school met een open houding. Iedereen die onze normen en waarden respecteert is welkom. We verwachten wel dat alle leerlingen deelnemen aan alle schoolactiviteiten tijdens de basisschoolperiode.

Overstappen

Wanneer kinderen van een andere school komen, geldt als voorwaarde voor toelating de toestemming van de oude school en het kunnen overleggen van een onderwijskundig rapport. Mochten wij uw kind niet de juiste begeleiding kunnen geven, gaan wij met u op zoek naar een school die die wel kan bieden.

Tussen de basisscholen in de wijk ‘Korte Akkeren’ in Gouda geldt in principe de afspraak dat we geen leerlingen in een lopend schooljaar overnemen.

Wennen in groep 1

De kinderen die in de loop van het schooljaar 4 jaar worden, mogen de eerste schooldag ná hun verjaardag naar school. Voorafgaand aan dit ‘grote moment’ worden 4 momenten van wennen ingepland. Dit zijn dagdelen waarop uw kind al even mag meedoen in de groep.