Ongevallenverzekering

Het bestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering gesloten voor alle kinderen van de school. De verzekering keert uit wanneer er sprake is van onkosten die voortvloeien uit ongevallen die op school gebeurd zijn of tijdens activiteiten die vanuit school georganiseerd zijn, zoals schoolreisjes en excursies én die niet door een andere verzekering vergoed worden. Ook ongevallen die gebeuren wanneer de kinderen onderweg zijn van of naar school, vallen onder de dekking.

Voor medische kosten geldt echter dat er niet wordt uitbetaald als uw eigen ziektekostenverzekering de kosten vergoedt.

 

Onderlinge schade

Bij schade die veroorzaakt wordt door ‘kinderen onder elkaar’, waarbij geen nalatigheid van de school geconstateerd wordt, kan de schade geclaimd worden bij de ouder of verzorger van de veroorzaker of diens verzekeringsmaatschappij.

 

Aansprakelijkheidsverzekering

Naast de ongevallenverzekering is het bestuur verzekerd voor aansprakelijkheid bij schade die het gevolg is van aantoonbare nalatigheid van bestuur of leerkrachten. Voor schadeclaims of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directie.

 

Diefstal of vermissing

Voor diefstal of vermissing is de school niet verzekerd en ook niet aansprakelijk, tenzij grove nalatigheid van de school aantoonbaar is. We raden u aan kinderen geen kostbare spullen mee te laten nemen naar school. Dit geldt met name voor dure kleding, sieraden, mobiele telefoons en horloges bij de gymlessen.

 

Schade aan school

Voor door leerlingen veroorzaakte schade aan (eigendommen van) de school wordt u als ouder/verzorger benaderd voor schadeloosstelling.