Peuterspeelzaal, bso 

Peuterspeelzaal Pino

Peuterspeelzaal Pino is gevestigd in ons schoolgebouw. Voor aanmelding kunt u contact opnemen met de peuterspeelzaal via telefoonnummer 0182-74 34 39.

BSO De Westervriend

De Westerschool heeft voor de opvang buiten de schooltijden een overeenkomst met Quadrant Kindercentra. Samen spannen wij ons in om zo goed mogelijk de vraag naar opvang te beantwoorden en streven er naar om een passend aanbod te kunnen doen. In de aula van de school kunt u de BSO vinden op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag.

‘s Ochtends van 7.00–8.30 uur, op woensdagmiddag, vrijdagmiddag en in de vakanties bieden wij de naschoolse opvang aan in de Westervriend-dependance: Kindercentrum de Petteflet aan de Lethmaetstraat.

Voor een rondleiding of vragen kunt u BSO De Westervriend bereiken via telefoonnummer 06 81157641. Klik hier voor meer informatie.