Ziek melden

Ziekmeldingen ontvangen we bij voorkeur telefonisch tussen 8.10 uur en 8.25 uur. 

U hoeft niet naar de eigen leerkracht te vragen, we geven de meldingen door.