Communicatie met ouders

Het is voor ons belangrijk goed te communiceren met ouders en/of verzorgers. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over de vorderingen van uw kind en de gang van zaken op school.  

In een schooljaar hebben wij een aantal vaste momenten ingepland voor oudergesprekken. Tijdens de gesprekken wordt de portfolio van uw kind besproken. Daarin zitten de resultaten van toetsen en verslagen van de kindgesprekken. Uiteraard is het ook mogelijk om naast deze vaste momenten op andere tijden met ons in gesprek te gaan. Ouders zijn altijd welkom in de school. 

Social Schools is een beveiligde omgeving waar u als ouder/verzorger kunt inloggen. Hierin u kunt via de Social Schools app volgen wat uw kind zoal meemaakt. Leerkrachten proberen regelmatig foto’s van activiteiten te plaatsen. Deze foto’s worden nooit openbaar gemaakt. 

Eens in de vier weken komt de nieuwsbrief van de Westerschool uit. Deze wordt via de school mail verzonden en op Social Schools gezet.

De schoolgids bevat veel informatie over onze school. Heeft u toch nog vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders de schoolkalender. Hierin staan de reguliere activiteiten, vakanties en studiedagen vermeld.  Eventuele toekomstige ouders ontvangen bij de kennismaking/rondleiding ook een kalender.