Klachtenregeling

Mocht u ontevreden zijn over het functioneren of het welbevinden van uw kind in de school kunt u terecht bij de groepsleerkrachten. Als de problemen niet zo eenvoudig op te lossen zijn, kunt u hulp vragen aan de interne begeleiders (IB-ers) of de schoolleiding. 

Interne contactpersoon

Sommige klachten wilt u liever vertrouwelijk houden. Denk hierbij aan discriminatie, pesten of bijvoorbeeld seksuele intimidatie. In dat geval kunt u contact opnemen met Anouk van Osnabrugge, onze interne vertrouwenspersoon. Samen met de ouders probeert zij altijd tot de juiste oplossing komen. 

Externe vertrouwenspersoon

Het college van bestuur van De Vier Windstreken heeft mevrouw P. Kruse als externe vertrouwenspersoon aangewezen. Zij is hoofd gezondheidszorg bij GGD Midden-Holland. U kunt haar bereiken via 0182-545650. 

Landelijke klachtencommissie

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u contact opnemen met de landelijke klachtencommissie. Hieronder vindt u de gegevens: 

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie.  

Postbus: 82324
2508 EH Den Haag 
0703861697 
info@geschillencies-klachtencies.nl 
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Bij klachten over seksueel geweld of seksuele intimidatie verzoeken we u direct de schooldirecteur of de voorzitter van het College van Bestuur in te lichten. U kunt ook direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur: 09001113111.