Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Westerschool heeft een adviserende en controlerende rol bij verschillende onderdelen van het schoolbeleid. Bij een aantal zaken heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Daarnaast vergaderen zij over allerlei zaken wat betreft de schoolorganisatie. De MR bestaat uit drie personeelsleden en drie gekozen ouders.  

Mocht u geïnteresseerd zijn in de notulen of wilt u contact met de MR, stuur dan een mailtje naar  mr.westerschool@d4w.nl