Schooltijden

Schooltijden

Lestijden 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (kinderen lunchen op school) 

08.20: Schooldeuren gaan open
08.30: De lessen beginnen 
14.30: Kinderen kunnen worden opgehaald 

Woensdag (kinderen lunchen thuis) 

08.20: Schooldeuren gaan open 
08.30: De lessen beginnen 
12.15: Kinderen kunnen worden opgehaald 

    • De ouders van kinderen in groep 1 en 2 zijn tot 08.30 welkom in de kring 
    • De ouders van kinderen in groep 3 en 4 zeggen gedag in de gang 
    • Kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 gaan zelfstandig naar het klaslokaal 

Continurooster

Wij werken met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school lunchen in hun eigen groep. In de lunchpauze spelen ze ook buiten. De school organiseert tussen de middag pleinwacht bestaande uit een ouder en een pleinwachtmeester of – juf die met de kinderen sportieve activiteiten onderneemt.